Duyurular

 Referanslarımız
 
Gürcistan Tarihi

Gürcistan Tarihi

Gürcistan

Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti 

Başkenti : Tiflis

Resmi Dili : Gürcüce

Yönetim Şekli : Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Nüfusu : 4.7 milyon

Yüzölçümü : 69,700 km²

Büyük Şehirleri : Kutaisi, Rustavi, Batum

İklimi : Ilıman

Para Birimi : Lari

İnternet Alan Adı: ge

Telefon Kodu : +995 

Resmi Tatiller ve Bayramlar: 1 Ocak Yılbaşı, 7 Ocak Ortodoks Noel

Bayramı, 19 Ocak Vaftiz Günü, 3 Mart Anneler Günü, 8 Mart Kadınlar Günü, 9 Nisan Bağımsızlık Günü, 11 Nisan Paskalya Bayramı, Ölüleri Anma Günü, 26 Mayıs Cumhuriyet Bayramı, 24 Ağustos Anayasa Kabul Günü, 28 Ağustos Kutsal Meryem Ana Günü, 14 Ekim Mtshete, 23 Kasım Aziz Giorgi Günü, 24-25 Aralık Katolik Noel Bayramı

Coğrafi Konum

Gürcistan Avrupa'nın güneydoğusunda Kafkasya'nın batı kısmında yer alır. Kuzeyde Rusya, doğuda Azerbaycan, güneyde ise Türkiye ve Ermenistan ile sınır komşusudur. Batı sınırını ise Karadeniz oluşturur. Toplam yüzölçümü 69,7 bin km²'dir.

Topraklarının 2/3'ü dağlarla kaplıdır. Ülke sınırları içerisinde çok sayıda akarsu bulunmaktadır. En uzun nehri Rioni Karadeniz'de sonlanmaktadır. Kars ilimizden başlayan Kura ırmağı, Gürcistan'dan geçip, Azerbaycan'da Hazar denizine dökülmektedir.

İklim

Gürcistan'ın batısında subtropikal iklim hüküm sürer. Doğusunda iklim ılımandır. Karadeniz'e kıyısı olan batı kısmında ise yazları ılık ve nemlidir. Ülkede Haziran ayı ortalama sıcaklığı +23°C iken, Ocak ayı ortalaması +6°C'dir. Yağış en fazla ilkbaharda düşmektedir. Genel olarak Gürcistan'da yazlar sıcak, ortalama +24°C, kışlar ise 0°C ortalamayla serin geçer.

Dağ yamaçlarında ise Haziran ayı sıcaklıkları +5°C iken, Ocak ayı ortalama sıcaklığı

-15°C'dir

Nüfus

Gürcistan'da 2006 yılında yapılan son nüfus sayımına göre ülkede yaklaşık 4,7 milyon insan yaşamaktadır. Bu verilere sayım yapılmayan Abhazya ve Güney Osetya nüfusu dahil değildir.

Nüfusun % 18,6'sı 15 yaşın altındayken, % 68,4'ü 15 ile 65 yaş arasındadır. 65 yaş üstü nüfusun % 13'ünü oluşturmaktadır. Ülkede ortalama yaşam süresi 64,5 yıldır.

Nüfus dağılımında etnik çeşitlilik dikkati çekmektedir. Nüfusun % 83,8'ini Gürcüler, % 6,5'ini Azeriler, % 5,7'sini Ermeniler, % 1,5'ini Ruslar, Abazlar ve Osetler oluşturur. Ülkede küçük gruplar halinde Yahudiler, Asuriler, Türkler ve Tatarlar yaşamaktadır. Etnik yapıdaki bu çeşitlilik ülkenin dilinde ve kültür yapısındaki çeşitliğe de yansımıştır.

Gürcistan'ın resmi dili Gürcücedir. Güney Kafkasya dillerinden en yaygını olan Gürcücenin sadece Gürcüler tarafından kullanılan farklı bir alfabesi vardır. Abhazya Özerk Bölgesi'nde ise Abhazca konuşulmaktadır. Abhaz dili Kiril alfabesi ile yazılmaktadır. Bunun dışında ağırlıklı olarak konuşulan diğer diller ise, Rusça, Ermenice ve Azerice'dir.

Gürcistan nüfusunun yaklaşık % 80'i Ortadoks'dur. Nüfusun % 10'luk kısmının Müslüman olduğu Gürcistan'da, kalan kısım diğer dinlere bağlıdır.

İdari Bölümler

1995 itibariyle Gürcistan Cumhuriyeti Samegrelo, Raca-Leçnumi, Guria, İmereti, Meshet-Javahetiya, Şida-Kartli, Kvemo-Kartli, Mtsheta-Mtianeti, Kahetiya olmak üzere 9 eyalete ayrılmıştır. Bunların dışında Tiflis ve Poti şehirleri de eyalet statüsündedir. Acaristan ve Abhazya Gürcistan'a bağlı özerk cumhuriyetlerdir.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis şehridir. Kura nehrinin etrafında kurulan şehirde 1,5 milyon kişi yaşamaktadır. Önemli demiryolları ağına sahip olan şehir endüstri ve kültür kentidir. Tiflis'te makine sanayi, tekstil, gıda sanayi de gelişmiştir. Gürcistan Bilim Akademisi, 11 yüksek eğitim kurumu, çok sayıda müze ve tiyatro, botanik bahçesi ve sanat galerileri bulunmaktadır.

Gürcistan'ın ikinci büyük kenti olan Kutais dini bir merkezdir. Ülkenin batısında yer alan şehir içinde barındırdığı Badrati Katedrali ve Gelati Manastırı ile UNESCO Dünya Miraslar Listesine alınmıştır. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Rustavi kenti ise metal sanayinde gelişmiştir.

Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Batum ise önemli bir liman ve ticaret kenti olup aynı zamanda Gürcistan'ın petrol terminalidir. 7. yüzyıldan kalan eski bir kent olan Gori ise bir sanayi kentidir.

Devlet Yönetimi

Gürcistan'ın yönetim şekli başkanlık tipi cumhuriyettir. 24 Ağustos 1995 tarihinde kabul edilen anayasaya göre ülkede yasa erki çift meclisli bir sistemdi. Ancak, mevcut politik durumun değişken olmasından dolayı tek meclise geçilmiştir. Bu mecliste 4 yılda bir yapılan seçimle belirlenen 150 milletvekili bulunmaktadır.

Gürcistan devletinin başı devlet başkanıdır. Ülkede 5 yılda bir yapılan seçimle belirlenen devlet başkanı, sadece iki dönem bu görevde kalabilmektedir. Son seçimler 5 Ocak 2008'de yapılmıştır. Şu anda Gürcistan devlet başkanlığı koltuğunda Mihail Şaakaşvili oturmaktadır.

Yargı sisteminde yerel ve şehir mahkemeleri ve üst yargı organı olarak Anayasa Mahkemesi görev yapmaktadır.

Ekonomik Durum

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Gürcistan'ın ekonomisi istikrarsızlık dönemine girmiştir. Daha sonra yapılan reformlarla ekonomi toparlanma dönemine girmiştir.

Yapılan en önemli reformlar tarım sektöründe olmuş ve Sovyet sisteminden kalan devlet çiftlikleri ve kolektif çiftlikler özelleştirilmiştir.

Gürcistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ilk Devlet Başkanı olan Eduard Şevardnatze döneminde, 1994-1995 yılları arasında ekonomide radikal kararlar alınmaya başlanmıştır. Uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmiş ve yerel tarım ekonomisinde genişleme görülmüştür.

Gürcistan jeostratejik bir konumda bulunmaktadır. Özellikle, bu nedenle sahip olduğu ulaşım ağı çok önemlidir. Bu bağlamda, Ermenistan ve Azerbaycan demir yolu hattı ülke ve bölge için çok önemli ve tarihidir. Orta Asya'nın Karadeniz'e çıkış kapısı olan Gürcistan'ın Batum, Poti ve Suhumi limanları stratejik anlam taşımaktadır. Bu limanlardan sadece ticari taşımaları değil, petrol geçişi de sağlanmaktadır. Suhumi aynı zamanda bir tatil beldesidir.

Ülke ekonomisinde en önemli alanı tarım oluşturmaktadır. Nüfusun yaklaşık % 40'ı bu sahada çalışmaktadır. Ülkede en fazla yetiştirilen tarım ürünleri üzüm, narenciye, çay ve fındıktır. Ülke sanayisinin yarısından fazlasını ise gıda ve hafif sanayi ürünleri oluşturmaktadır.

Yer altı kaynakları açısından zengin magnezyum rezervleri çıkarılan ülkede bakır, altın, kömür rezervleri de bulunmaktadır.

SSCB zamanında Birlik'in tatil merkezi olan Gürcistan yüksek turizm potansiyeline de sahiptir. Karadeniz kıyısı, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.

Gürcistan İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre, Gürcistan'ın toplam yabancı ticaret hacmi % 17,2 artışla 2008 yılında 7,55 milyar dolara yükselmiştir. 2007 yılında da Gürcistan'ın ilk sıradaki yabancı ticari ortağı olan Türkiye'nin, ülkedeki ticaret hacmi 2007'ye oranla % 33,7 oranında artarak 1,2 milyar dolara ulaşmıştır.

Ülkenin dış ticaret hacmini Türkiye'nin ardından sırasıyla 813,2 milyon dolarla Azerbaycan, 791,8 milyon dolarla Ukrayna, 467 milyon dolarla Almanya ve 454 milyon dolarla Rusya oluşturmakta, ABD ise 343,5 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

Ülkenin ihraç ettiği ürünler arasında maden suyu, şarap, çay ilk sıralarda gelirken, ithal ettiği ürünler arasında otomobil, teknolojik ürünler ve petrol ürünleri gelmektedir.

Ülkenin ulusal para birimi Lari'dir.

Eğitim

Gürcistan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra, eğitim sistemini finanse etme konusunda problemler yaşamıştır.1997 yılında eğitim alanında yeni düzenlemeler yapılmıştır. İlk eğitimin zorunlu olduğu Gürcistan'da ilkokula başlama yaşı 6'dır. İlk ve orta öğretimin tamamlanmasından sonra çok programlı liselere ya da temel eğitim liselerine giden öğrenciler, arzuya göre üniversite öncesi düz liselere ya da teknik eğitim veren liselere devam edebilirler.

Yüksek öğrenim sisteminde ise üniversiteler, enstitüler ve akademiler bulunmaktadır. Ülkede 26 yüksek eğitim kurumu bulunmakta olup eğitim büyük ölçüde Gürcü dilinde yapılmaktadır.

Bu dilin dışında Azerice, Ermenice, Rusça, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim olanakları mevcuttur.

Sanatın her dalında başarılı olan Gürcülerin, özellikle Devlet Sanat Akademileri çok başarılıdır. Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi, Tiflis Devlet Üniversitesi ve Batum Devlet Üniversitesi ülkenin en köklü eğitim kurumlarıdır.

Dış İlişkiler

Gürcistan Devleti bağımsızlığını ilan ettikten sonra Rusya, Türkiye, İran, Ermenistan ve Azerbaycan ile dostluk anlaşması imzalamış, batı ile diplomatik ilişkilere ağırlık vermiştir. Karadeniz Ekonomik Platformu'na üye olmuş, Uluslararası Para Fonu ile çalışmaya başlamıştır.

Günümüzde, Gürcistan'ın dış politikasında belirleyici olan, Kafkasya'nın çok renkli mozaiğinin önemli kısımlarını oluşturan Abhazya, Acara ve tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan Osetya'nın ülkenin sınırları içinde olması ve sürekli olarak bağımsızlık mücadelesi vermeleridir.

11 Aralık 1990'da Gürcistan, Güney Osetya'nın SSCB döneminden gelen "otonom cumhuriyet" statüsünü kaldırmış bunun üzerine ülkede şiddet olayları başlamıştır. 1992 yılında Güney Osetya ile Gürcistan arasında ateşkes imzalanmıştır. Bu dönemde Rus, Gürcü ve Osetyalılardan oluşan bir barış gücü kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda istikrar tam olarak sağlanamamış ve 2007 yılında iktidara gelen geçici hükümet ile kargaşa ortamı oluşmuştur. Muhalif grupların bağımsızlık ilan etmesi üzerine, Gürcü kuvvetler Güney Osetya'ya operasyon düzenlemiştir. Bunun üzerine Rusya, Güney Osetya sınırındaki Gürcü kenti Gori'ye girmiştir. Savaşa, fiilen bağımsız durumda olan Abhazya'nın da dahil olması üzerine uluslararası örgütler olaya müdahil olmuşlar ve sonunda Rusya ile Gürcistan arasında ateşkes imzalanmıştır. Rusya, henüz bağımsızlıkları tanınmamış olan Abhazya ve Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştır.

Ağustos 2008'de yaşanan bu olaylar, Kafkasya'nın egemen ülkeler için önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, 1992 yılında bağımsızlığını tanımasının ardından Gürcistan ile iyi ilişkiler geliştirmiş olan ABD, özellikle 11 Eylül sonrasında, Avrasya coğrafyasında geliştirmekte olduğu politikaları yönlendirmesi için uygun ortam oluşturmuştur.

18 Ağustos 2008'de BDT üyeliğinden çıkma kararı alan Gürcistan, dış politikasında NATO üyeliğine öncelik vermektedir.

Gürcistan-Türkiye İlişkileri

SSCB'nin dağılmasından hemen önce 1989 yılında, Gürcistan ile Türkiye'nin Karadeniz kıyısında sınır kapısı olan Sarp'ın açılması ile başlayan iyi komşuluk ilişkileri son yıllarda artan önemiyle birlikte, uluslararası hukuk ve dostluk içinde devam etmektedir.

İki ülke arasındaki en önemli işbirliği Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıdır. Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'ye getiren bu boru hattından, Gürcistan'ın geçiş işletmesi karşılığında 40 yılda 2,5 milyar dolar alacağı öngörülmektedir. Stratejik öneme sahip bu boru hattı ile Azerbaycan'dan gelen gazın Avrupa'ya dağıtılması ileri hedefler arasında bulunmaktadır.

BTC boru hattı gibi, Büyük İpek Yolu projesi çerçevesinde planlanan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı da bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin stratejik önemini arttıracak bir projedir. Demiryolu hattı Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinden Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Türkiye'nin Kars şehrine gelecektir. Doğu ile Batı devletleri arasında entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla düşünülen bu proje Avrasya coğrafyasında ticari ve kültürel bağları geliştirmeye hizmet etmesi ve söz konusu ülkeler arasında insan ve yük taşımacılığını kolaylaştırması açısından son derece önemlidir. 2010 yılında bitirilmesi planlanan bu hattın, Türkiye'de inşa edilen Marmaray projesine bağlanması ile Avrupa'dan Çin'e kesintisiz ulaşım hedeflenmektedir.

Son dönemde Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan ikili anlaşma gereği, Türk vatandaşları, Batum havaalanına pasaportları olmasa dahi nüfus kimlikleri ile seyahat edebilmektedir. Böylelikle Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesine Batum üzerinden havayolu ile ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Gürcistan'ın Türkiye'de Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Trabzon Başkonsolosluğu, İzmir Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır. Türkiye ise Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu ile Gürcistan'da temsil edilmektedir


Gürcistan Eğitim, Gürcistan Üniversiteleri, Gürcistan Üniversitesi, Gürcistanda Eğitim, Gürcistanda üniversite, Gürcistan, Tiflis, Tiflis Fakültesi, Tiflis Tıp, İngilizce, Tiflis Üniversiteleri, Tiflis Üniversitesi, Tiflis Eğitim, Tiflis yaşam, Tiflis'te okumak, Tiflis eczacılık, Tiflis diş hekimliği, Fizik tedavi, Hemşirelik, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği


     Hit : 13649


Gürcistan Eğitim Danışmanlığı Temsilciliği
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21 /2 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: 0212 570 00 34 ( Pbx) Fax: 0212 571 00 20
- Fax: Gürcistan Üniversiteleri - Gürcistan Üniversitesi - Gürcistan Eğitim
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.ayed.com.tr
Yurtdışı Eğitim Gürcistan Üniversitesi/a> Eğitim Yurtdışı Makedonya Üniversiteleri Makedonya Üniversitesi Makedonya Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Bulgaristan Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Gürcistan Üniversiteleri Ukrayna Eğitim Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Ukraynada Eğitim Ukraynada Eğitim Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Ukrayna Üniversiteleri Gürcistan Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bosna Hersek Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Malta Dil Okulu Makedonya Avrupa Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Ukrayna Üniversitesi Ukrayna Üniversitesi Bosna Üniversitesi Bosnada Üniversite Bosna Üniversiteleri Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulları Fiyatları Malta Dil Okulu Fiyatları ingiltere dil okulları ingiltere dil okulları ingiltere dil okulu ingiltere dil okulu ingiltere dil okulu fiyatları ingiltere dil okulu Malta Nerde Bosna Hersek Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Sofya Tıp Üniversitesi Sofya Tıp Üniversitesi Bosna Hersek Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversitesi Ukrayna Eğitim Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversitesi Gürcistan Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Polonya Üniversiteleri Polonya Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Malta Dil Okulları Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Taban Puanları Makedonya Avrupa Üniversitesi Bölümleri Makedonya Avrupa Üniversitesi Fiyatları Makedonya Avrupa Üniversitesi Denklik Makedonya Avrupa Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Kayıt Saraybosna Üniversitesi Puanları Saraybosna Üniversitesi Bölümleri Saraybosna Üniversitesi Fiyatları Saraybosna Üniversitesi Denklik Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Bölümleri Saraybosna Üniversitesi Fiyatları Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Forum Saraybosna Üniversitesi Anadolu Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Taban Puanları Bulgaristan Üniversiteleri Bölümleri Bulgaristan Üniversiteleri Fiyatları Bulgaristan Üniversiteleri Denklik Bulgaristan Üniversiteleri Denklik Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Askerlik Tescili Bulgaristan Üniversiteleri Öğrenci Yorumları Makedonya Eğitim Makedonya Eğitim Makedonya Eğitim Taban Puanları Makedonya Eğitim Taban Bölümleri Makedonya Eğitim Fiyatları Makedonya Eğitim Denklik Makedonya Eğitim Bilgi Bankası Makedonya Eğitim Adalet Mezunları Makedonya Eğitim Avantajları Makedonya Eğitim Avantajları Makedonya Eğitim Öğrenci Yorumları Makedonya Eğitim Sosyal Yaşam Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Nerede Struga Üniversitesi Bölümleri Struga Üniversitesi Fiyatları Struga Üniversitesi Denklik Struga Üniversitesi Öğrenci Yorumları Struga Üniversitesi Anadolu Malta Dil Okulları Malta Dil Okulları Malta Dil Okulları Malta Nerede Malta Nerede Malta Dil Okulları Fiyatları Neden Malta Dil Okulları Maltada Yaşam Malta Dil Okulları ESE Malta Dil Okulu lal Malta Dil Okulu Linguatime Malta Dil Okulu inlingua Malta Dil Okulu Chamber College Malta Dil Okulu Sprachcaffe Malta Dil Okulu Clubclass Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Fiyatları Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu